De Stichting
Scouting Boerhaavegroep kent enkele bestuursorganen. De Stichting is de oudste. Zij is in 1964 opgericht om de belangen van de Voorhoutse Scouts te behartigen.
De Stichting houdt zich bezig met de aanschaf en beheer van de benodigde materialen voor de opkomsten van de speltakken. Daarbij is zij verantwoordelijk voor het clubhuis. Dit probeert zij op een juridisch en financieel verantwoorde manier te doen.
Daarnaast is de Stichting aanspreekpunt voor de diverse overheden waar Scouting tegenwoordig mee te maken heeft. Door de gemeentelijke herindeling is er bij deze taken nog het contact tussen de besturen van de drie andere Scoutinggroepen in de gemeente bijgekomen.

Wie zij de Stichtingsleden?
De bestuursleden van de stichting hebben allen iets gemeen namelijk…
Ze zijn allemaal op één of andere manier zeer betrokken bij Scouting en met name de Scouting Boerhaavegroep.
Het idee achter de samenstelling van de Stichting is dat alle partijen binnen de Scoutinggroep vertegenwoordigd zijn.
Dit houdt in dat de leiding en de jeugdleden in de Stichting vertegenwoordigd zijn.
Jeugdleden worden binnen de Stichting vertegenwoordigd door twee ouders.
De leidinggevenden of stamleden hebben de meerderheid in de Stichting.

De Stichting is dit moment als volgt gevormd: