Home

VOORHOUT, 28 november 2010 - UPDATE De bevers en kabouters, van scoutinggroep Boerhaave in Voorhout, hebben zaterdag bloembolletjes geplant in park Overbosch te Voorhout. Het Overbosch ligt aan de zuidzijde van de Nagelbrug, de brug over de Haarlemmertrekvaart te Voorhout, en heeft zo'n 5000 jaar geleden deel uitgemaakt van de uitgestrekt bossen tussen Alkmaar en den Haag.
(Tekst Stephen Goossens, Foto's: Mariska de Graaff, Bron: deTeyding.nl)

Van deze bossen zijn nu nog slechts kleine stukken aanwezig, waaronder het reigerbos bij landgoed Keukenhof te Lisse, en het Overbosch te Voorhout. Het grootste deel van dit bos is verdwenen doordat de bomen zijn opgestookt in de kachel en doordat de bosgrond is omgezet in bollen- en weidegrond.

De heer v.d. Hulst geeft uitleg over het belang van het Overbosch.

Het Overbosch biedt door zijn lange bestaan een uitstekende woonomgeving voor een zeer gevarieerde groep dieren, zoals haasjes en vele soorten vogels. Tot de vogels behoren niet alleen allerlei soorten mezen, Vlaamse gaaien, winterkoninkjes en spechten maar ook uilen en zelfs een blauwe reiger heeft hier wel gebroed.

Bosbehoud
Voordat de bolletjes geplant worden door de kinderen van de scoutinggroep en medewerking van vele geïnteresseerden, geeft de heer van der Hulst een uitleg waarom dit gaat gebeuren. Het is belangrijk om dit oude stukje bos te behouden. De gemeente Teylingen voert daarom nu ook een belangrijk onderhoud uit in het bos, waarin een aantal bomen worden gesnoeid of gekapt en nieuwe paden en groenstroken worden aangelegd. Het bos moet voor iedereen, jong en oud, leuk worden.

Stinsenplanten
De bolletjes die zaterdag werden geplant, zijn stinsenplanten. Dit zijn planten die voornamelijk als sierplant rond de tweede helft van de 19e eeuw op landgoederen, buitenplaatsen, states en herenboerderijen werden gebruikt. Vandaag worden de sterhyacint, gele anemoon, sneeuwroem, boshyacint en bosanemoon geplant. Dit zijn allemaal kleine bolletjes die uitstekend verwilderen en zich vooral in dit soort omgeving zich prima thuis voelen.

Het Overbosch heeft naast een belangrijke functie in de natuurlijke omgeving ook een rijke historie. Reeds lang geleden bevatte het Overbosch nabij de vijver, in een 'grote' open plek in het bos, een altaar. Ook de katholieke kerk heeft tot na de tweede wereldoorlog vanuit het Overbosch diverse processies gehouden.

Het Overbosch is dus een heel klein stukje Voorhout maar met een rijke geschiedenis die het verdient om bewaard en goed onderhouden te blijven.