Home

Op zondag 11 maart werd er voor alle leiding van de scouting Boerhaavegroep een cursus georganiseerd. Het bestuur regelt zo’n cursus 2 x per jaar om de leiding iets extra’s mee te geven wat ze kunnen toepassen tijdens de opkomsten.
Deze zondag werden er drie thema’s gepresenteerd.

Jurrian startte de middag met een presentatie over het omgaan met problemen. Vaak loopt een team vast als het op zoek gaat naar een oplossing; ‘vastdenken’. Door verschillende strategieën toe te passen volgens de methode ‘omdenken’ kan makkelijker tot oplossingen worden gekomen. Ieder leidingteam kreeg aan het einde van het eerste deel 7 problemen voorgeschoteld, om deze vervolgens met één van de strategieën op aan te pakken.

 

Deel 2 van de cursus werd gepresenteerd door Anja. Omdat er binnen scouting relatief veel kinderen zijn met AD(H)D of een stoornis in het autistisch spectrum, vertelde zij meer over deze 2 stoornissen. Na wat algemene theorie ging zij aan het einde meer in op wat dit nu betekent voor de opkomsten. De leiding leerde hoe zij tijdens de opkomsten rekening konden houden met kinderen met één van deze stoornissen.

 

Het laatste deel van de cursus werd verzorgd door Michael. Hij heeft kort iets uitgelegd over de kernkwadranten. Zo heeft iedereen ‘kwaliteiten’ waar tegenover zijn ‘valkuil’ staat. Daar tegenover staan weer ‘allergie’ en ‘uitdaging’.  Om deze training praktisch in te vullen, kreeg iedere leiding de taak om voor zichzelf een kaartje te zoeken met daarop een minder goede eigenschap; de valkuil. Voor de rest van het leidingteam moest een kaartje met daarop een positieve eigenschap (kwaliteit) gezocht worden. Uiteindelijk werd per team bekeken welke eigenschappen dat leidingteam had en wat dat betekende voor dat team. Op die manier kwamen we erachter welke kwaliteiten ieder leidingteam had en waar we dus trots op konden zijn!

 

We hebben tijdens deze cursusmiddag veel geleerd en kunnen dit zeker toepassen tijdens de opkomsten!