Home

Twee keer in het jaar wordt er voor de leiding een cursus georganiseerd. EHBO, samenwerken en autisme zijn voorbeelden van cursussen die de afgelopen jaren zijn gegeven. Op zondag 6 februari was het weer tijd voor een nieuwe cursus. Ditmaal leerde de leiding de basisscoutingtechnieken. De leiding weet natuurlijk al veel over scoutingtechnieken, maar toch was het een erg leerzame dag. De zin: ‘Oja! Zo deed je dat ook al weer!’ werd veel gehoord.
Bij het kampvuur was er grote strijd tussen vier groepjes. Met magnesiumsticks moest het kampvuur worden aangemaakt. Boven de vier kampvuurplaatsen was een touwtje gespannen. Het groepje dat als eerste het touwtje had doorgebrand had gewonnen. De wind en de afwezigheid van lucifers of ‘wonderolie’, maakte het extra lastig. Maar binnen een half uur hadden alle groepjes hun kampvuur aangekregen.

 
In de middag werd bij het knopen leggen flink gediscussieerd. Om een kruissjorring te eindigen, gebruik je dan een mastworp of twee halve steken? En hoe zet je ook al weer een driepoot in elkaar? Na een korte uitleg kon er flink geoefend worden. De mastworp, de kruissjorring, de driepoot de diagonaalsjorring zijn de knopen die aan bod zijn gekomen. Ook werd uitleg gegeven over het opschieten van het touw.
Bij het onderdeel routetechnieken werd eerst voor de hele groep uitleg gegeven over het gebruik van een strippenkaart, kruispuntenroute, bolletjepijltjeroute en de pijltjesroute. Hierna werd even kort het gebruik van het kompas uitgelegd. De groep werd in 3 groepjes verdeeld, zodat onder andere geoefend kon worden met schieten met kompas, waypoints invoeren in een GPS en de coördinaten bepalen met een kaarthoekmeter.
Als laatste werd het gebruik van de kabelbaan uitgelegd. Waar moet je aan denken als je de kabelbaan opzet? En hoe gebruik je de tuigjes en de karabijnen? Vanwege de wind en de kou is helaas het opzetten van de kabelbaan niet in de praktijk gebracht. Maar dit wordt in het voorjaar vervolgd!
Mochten er nu woorden in dit stukje staan die je nog niet kent, maar wel wilt leren? Vraag het aan je leiding, die weet er nu alles van!

De foto's van deze cursusdag op de FotoSite